להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

פסק דין דחיית בקשה מכוח חוק הגנה על חוסים אישה המזניחה את עצמה

פסק דין זה משקף מחד כיצד רשויות הרווחה, באמצעות עו"סים על פי חוק, עדיין עושים

שימוש פסול בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, זאת לאחר שמשרד הרווחה

טוען שהוא כבר לא פועל באופן פטרנליסטי.

מאידך שמירה על ערכי כבוד האדם וחירותו על ידי בית המשפט

פסק דין דחיית בקשה מכוח חוק הגנה על חוסים אישה המזניחה את עצמה

סוגיות קשורות

מקורות קרובים