כנס

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA/" target="blank">הועדה לתכנית אב לאומית</a>

הועדה לתכנית אב לאומית

בחודשים האחרונים מתגבשת וועדה  ובה נציגויות
ממשרדי הממשלה השונות​ – דיור, רווחה, קצבאות, בריאות וכו' –
בה יעשו חיבורים בין כל התחומים הנוגעים לזיקנה.
מה הם  לדעתכם הנושאים החשובים והדחופים ביותר לטיפול?
<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/" target="blank">ללמוד מהעולם</a>

ללמוד מהעולם

 בעולם ישנן היום תוכניות ורפורמות רבות בתחומי הזיקנה.
מה ניתן ללמוד מהן, מה הן התוכניות המובילות
ומאילו ארצות ניתן לאמץ גישות ותפיסות לישראל?

 

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, העוסקת במדעי הזיקנה וחקר ההזדקנות, הגישה לראש הממשלה בנימין נתניהו נייר עמדה מקצועי הכולל הצעה לתוכנית לאומית להיערכות מדינת ישראל לגידול המשמעותי הצפוי באוכלוסיית הגיל השלישי.  להרחבה ראו כאן.

 

עמוד זה הינו עמוד קישור לדיוני משנה בנושאים
וועדת על ממשלתית
וללמוד מהעולם.
הלינקים לדיוני המשנה מופיעים בצד שמאל.