להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ארגון הבריאות העולמי.

ארגון הבריאות העולמי.

לפי ארגון הבריאות העולמי והאו"ם, הזדקנות האוכלוסייה היא גם אחד
מהניצחונות הגדולים של האנושות וגם אחד האתגרים הגדולים שלה. !

העלייה הצפויה במספר בני ה- 65 ומעלה תוביל לדרישות מוגברות,
במיוחד משירותי הבריאות והרווחה.

עם זאת ארגון הבריאות העולמי והאו"ם גם מעלים כי אופן התכנון לקראת הזדקנות האוכלוסייה שלנו,
אופן הגישה לאתגרים והפקת המרב מההזדמנויות,
הם אלו שיקבעו אם חברה מסוימת תקצור את הפירות מ'דיווידנד אריכות הימים'.

בעיקרו של דבר, הם מעלים כי חברות המוכנות לתכנן, יכולות להרשות לעצמן להזדקן.

לסקירת תכניות ועדות על בעולם ראו כאן 

תמצית 

בעולם ישנן היום תוכניות ורפורמות רבות בתחומי הזיקנה.
מה ניתן ללמוד מהן, מה הן התוכניות המובילות
ומאילו ארצות ניתן לאמץ
גישות ותפיסות לישראל?

לחזרה לסוגיית העל בנושא תוכנית אב גרונטולוגית לחצו כאן