Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

The Discussion

x

התיקון ה18 לחוק האפוטרופסות מקדים תרופה למכה בכך שמציב על סדר היום היתכנות של אובדן כשירות עתידית במצבים של דמנציה.

התיקון מרחיב על השארת הוראות חתומות בדמות ייפוי כוח מתמשך לקבלת החלטות, ומציג תפקיד של “תומך בקבלת החלטות”, בהדגישו את החובה המוסרית לברר מה רצונות הזקן בכל נקודה על קשת הדמנציה (בהמשך לעקרונות החוק האנגלי).

מצד אחד, מצבים של קושי קוגניטיבי הם עתיד ממשי של רבים מאיתנו.

חשוב שתהיה למצב ולזכויות הנלוות לו התייחסות חוקית.

מצד שני, ניתן גם לראות שמתקיימת הסללה של כלל הזקנים להתכוננות לעתיד של צורך באפוטרופוס.

אולי יש מקום לשאול, האם מתלווים גם חסרונות להצגתו של הזקן כבעל עתיד של הזדקקות לתמיכה והגנה?

מה אתם חושבים?

קריאה לדיון ביקורתי בחוק

קריאה לדיון ביקורתי בחוק

x

אני חושב שלכל הזקנים באמת יש צורך עתידי באפוטרופוס. לא? אחוזי דמנציה עולים עם הגיל, וזה אומר עקרונית שאם נאריך ימים זה מתישהו יגיע. או כמעט בטוח יגיע.. בעצם אני חושב שכולנו זקוקים להגנה נקודה, כי אי אפשר לדעת מה יקר מחר ועדיף להיות בטוחים.

אז לשאלתך, אין חסרונות באפוטרופסות, מקסימום פשוט לא מוציאים אותה לפועל.. לא? מה אני מפספס?

גלעד סממה

רועי צוקר

Contents

עמדות מרכזיות

לקריאה

מקרה לדוגמא

לקריאה

חוק האפוטרופסות

לקריאה

Last Posts

user profile image
רועי צוקר
4.12.2020 14:28

גלעד ואם דעת האפוטרופוס שונה מדעתו של הזקן (לגבי פיננסיים, החלטות בריאותיות, או הכנסה של מטפל הביתה למשל) והוא מנצל את כוחו? בהנחה שלא מדובר על דמנציה מתקדמת כמובן…

user profile image
גלעד סממה
19.02.2020 14:35

אני חושב שלכל הזקנים באמת יש צורך עתידי באפוטרופוס. לא? אחוזי דמנציה עולים עם הגיל, וזה אומר עקרונית שאם נאריך ימים זה מתישהו יגיע. או כמעט בטוח יגיע.. בעצם אני חושב שכולנו זקוקים להגנה נקודה, כי אי אפשר לדעת מה יקרה מחר ועדיף להיות בטוחים.

אז לשאלתך, אין חסרונות באפוטרופסות, מקסימום פשוט לא מוציאים אותה לפועל.. לא? מה אני מפספס?

Participants