כנס

קצבאות ,או לא להיות

קצבאות – בעין או בכסף?

סוגיות בית המדרש