כנס

עובדים זרים במוסדות הסיעוד

האם יש לאפשר איוש עובדים זרים במוסדות?

סוגיות בית המדרש