להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

Advocacy for the human rights of older people in the COVID pandemic and beyond: a call to mental health professionals

במהלך מגפת הקורונה הוויכוח האתי התמקד בשיעורי המוות הגבוהים בקרב

אנשים מבוגרים ובפן הביולוגי, בעוד הסוגיות המתייחסות לזכויות אדם נדחקו לפינה.

מגפת הקורונה הציפה פערים במימוש זכויות האדם ביחס לאנשים מבוגרים, בפרט

אלו הגרים במסגרות מוסדיות.

מאמר זה עוסק בהפרת זכויות האדם של אנשים עם שילוב של הפרעות נפשיות,

גיל מתקדם, שבריריות, ירידה קוגניטיבית ובידוד חברתי ופיזי, אשר זוכים ליחס

לא שוויוני, הפרדה וקיפוח עקב גילנות ואפליה על בסיס מחלות נפש.

לקריאת המאמר

 

סוגיות קשורות

מקורות קרובים