להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

חשיבות האוטונומיה בזקנים

במחקר שנערך על 91 דיירי בית אבות, מהם התקבלו נתונים סופיים על 52 דיירים, נבדקה תכנית התערבות להעצמת תחושת השליטה והאוטונומיה האישית.

במחקר נמצא שהרגשה של יכולת לקבוע את מאפייני החיים והעתיד ואחריות אישית, ועצמאות ויכולת בחירה בקבלת החלטות, השפיעו על תוצאי בריאות טובים, ביניהם גם הפחתת תחלואה ותמותה.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים