Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

גרונטולוגיה

מאגרי מידע:

 1. המדף הדיגיטלי של אש”ל

 2. מרכז ידע לחקר ההזדקנות

 3. גרנטולוגיה מעשית – ספר א’

 4. גרטולוגיה מעשית – ספר ב’

 5. כתב העת – גרונטולוגיה וגריאטריה

 6. קישורים לאתרים

 אתרי גרונטולוגיה בישראל

 1. אתר הבית של אש”ל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
 2. אתר הבית של המוסד לביטוח לאומי
 3. אתר הבית של הרשות השופטת בישראל
 4. מרכז מידע לאוכלוסיה המבוגרת
 5. אתר הבית של הארגון שישים פלוס
 6. אתר הבית של עמותת המשפט בשירות הזיקנה
 7. מרכז הידע לחקר הזדקרנות האוכלוסיה בישראל
 8. מאיירס – ג’וינט – מכון ברוקדייל
 9. מרכז המידע של המשרד לאזרחים ותיקים
 10. פורטל מוטקה
 11. רעות אשל
 12. קרן הרווחה לניצולי השואה
 13. מרכז הייעוץ לתקופות לבני 70 + בהדסה

אתר הבית של ארגון הגימלאים האמריקאי

 1. אתר הבית של המרכז לזקנה ולמשפט של קנזס
 2. אתר הבית של המרכז הלאומי האמריקאי לעניני זקנה ומשפט
 3. אתר תחום הזיקנה והמשפט של אתר רשת הטלביזיה המתמקדת בתחום המשפט
 4.  אתר הבית של משרד עורכי דין המתמחה בתחום הזקנה והמשפט

linked Issues