כנס

<a title="סיעוד ישראלי" href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/" target="blank">מטפלים סיעודיים בבתי אבות בישראל</a>

מטפלים סיעודיים בבתי אבות בישראל

מאיזה מוצא הפיליפינית שלך?
מרבית המטפלים הסיעודיים אינם ישראלים.
מה גורם לכך: מחסור בכוח אדם, מחסור בתקנים,
או משהו אחר לגמרי?
מה צריך וניתן לעשות בתחום חשוב זה?

<a title="ממוסד לביתיות" href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA/" target="blank">הפיכת מוסד לבית?</a>

הפיכת מוסד לבית?

אוטונומיה, כבוד ומשמעות.
​העולם המערבי מתקדם לקראת תפיסת האדם במרכז.
לעומת התפיסה הישנה בההמוסד​ נתפס ומתפקד ​כבית חולים.
עלינו האחריות להבין כי זהו בית חיים​ בו מתגוררים אנשים חודשים רבים ואף שנים רבות ועלינו ליצור אווירה של בית, חום וקשרים בין אישיים​.

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/" target="blank">מיתה נכונה</a>

מיתה נכונה

יש הטוענים שמכיוון שמרביתנו מגיעים לסוף חיינו במצב של חולי המחייב טיפול – הרי שהמקום האופטימלי הוא בבית החולים עם הטיפול הרפואי הכי מסור .
לעומת זאת עולה היום התביעה למערכת הרפואית לאפשר לנו את הכלים כדי לא להפרד מהחיים – על מיטה אנונימית בבית חולים.אלא בבית, במיטתנו, מוקפים באהובינו?.

 

סוגיית קישור לדיונים נוספים בתחום הסיעודי.
למעבר לנושאים לחצו על הקישורים בצד שמאל