כנס

האם יש מקום להגדיל את סמכויות המטפלים?

האם יש מקום להגדיל את סמכויות המטפלים?

יש לתת יותר סמכויות, כבוד והכשרה למטפלים הסיעודיים בישראל, ולא רק בשל העובדה שבמקרים רבים הם מכירים את הדיירים  טוב יותר מכל אנשי הצוות.
האם הסמכות הבלעדית היא של אנשי הרפואה?

האם הסמכות הבלעדית היא של אנשי הרפואה?

הסמכות צריכה להשאר בידיהם הבלעדיות של אנשי הרפואה . המטפלים הסיעודיים הם רק כוח עזר.

 

בישראל קיים היום מחסור חמור במטפלים סיעודיים וגם העתיד לא נראה מזהיר. מה צריך וניתן לעשות בתחום חשוב זה?