כנס

גיל הפרישה

גיל הפרישה

סוגיית שינוי גיל הפרישה מורכבת ביותר.
מצד אחד אין ספק שעליית תוחלת החיים מחייבת שינוי משמעותי בגיל הפרישה, מסיבות כלכליות וחברתיות.
מאידך שינוי הגיל עלול לייצר אתגרים לא פשוטים, לפחות לגבי חלק מאוכלוסיית הקשישים.

לפיכך פרקנו את סוגיית העל הזו לשתי סוגיות נפרדות.
האחת עוסקת בדחיית הגיל למתן קצבאות, במיוחד לגבי נשים.
ראו כאן
הסוגייא השניה עוסקת בשאלת חובת הפרישה עצמה
ראו כאן

.

<a title="קצבאות" href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA/" target="blak">קצבאות או לא להיות</a>

קצבאות או לא להיות

נכון להיום, הקצבאות נועדו להבטיח אמצעי מחיה
למי שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם .
אולם על פי דוח הבטוח הלאומי,
כיום קצבאות אלו אינן מספיקות לקיום בסיסי.
מעבר לקצבה שמעניקה המדינה,
מצבו הכלכלי של הזקן אמור לכלול גם את הקצבאות
של קופות הגמל שהופרשו במשך השנים.
יש מקום לבחון מה צריך להיות היחס ביניהם
לדיונים בנושא הקצבאות  לחצו כאן>>.
<a href="http://gerontology.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=2945" target="_blank">המכרז לשירותים גריאטריים</a>

המכרז לשירותים גריאטריים

האם המכרז החדש של משרד הבריאות לשירותים גריאטריים
פוגע או משפר את מצב האשפוז הגריאטרי בישראל?
לדיון בסוגיה לחצו כאן >>
<a href="http://gerontology.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=3099" target="blank">מיגור העוני</a>

מיגור העוני

במשא ומתן הקואליציוני המתנהל בימים אלו
העלתה מפלגת ישראל ביתנו דרישה להשוואת קצבת הזקנה לשכר המינימום.
השאלה היא האם זו הדרך למיגור העוני בקרב קשישים
לכניסה לדיון לחצו כאן >>
 

מה לבחור – שכר דירה או אוכל? תרופות או מזגן? ביגוד או תרבות?
כאשר אצל חלק מהקשישים ההוצאות רק עולות ועולות -האם יש לנו הכלים להתמודד עם גל העוני העומד לפתחנו?האם המדינה תעמוד מנגד כאשר אזרחיה הוותיקים,
עולים חדשים-ישנים, ומי שנתנו יד לבנייתה יעבירו את שנותיהם האחרונות בעוני, חולי ובדידות?

עמוד זה הינו עמוד קישור לדיוני משנה בנושאים תעסוקה ופרישה מעבודה וקצבאות. הלינקים לדיוני המשנה מופיעים בצד שמאל