כנס

<a title="תעסוקה ופרישה מעבודה" href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA/" target="blank">תעסוקה ופרישה מעבודה</a>

תעסוקה ופרישה מעבודה

"מדינות רבות לא ערוכות למה שהולך להיות אחד האתגרים הגדולים של המאה ה-21" – זו המסקנה שעולה מדו"חות שהפיקו צוותי חשיבה מהמרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון. משבר פנסיוני מאיים על עובדים בכל הגילים בכל העולם. מסימני המשבר שכבר זוהו ועתידים לקרות ביתר שאת: אזרחים שיעבדו אחרי גיל הפרישה עד גיל 70, ירידה באיכות החיים ועלייה בשיעורי העוני בקרב מבוגרים במדינות העשירות
לדיונים בנושא משבר הפנסיות לחצו כאן>>.

.

<a title="קצבאות" href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA/" target="blak">קצבאות או לא להיות</a>

קצבאות או לא להיות

נכון להיום, הקצבאות נועדו להבטיח אמצעי מחיה
למי שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם .
אולם על פי דוח הבטוח הלאומי,
כיום קצבאות אלו אינן מספיקות לקיום בסיסי.
מעבר לקצבה שמעניקה המדינה,
מצבו הכלכלי של הזקן אמור לכלול גם את הקצבאות
של קופות הגמל שהופרשו במשך השנים.
יש מקום לבחון מה צריך להיות היחס ביניהם
לדיונים בנושא הקצבאות  לחצו כאן>>.
המכרז לשירותים גריאטריים

המכרז לשירותים גריאטריים

האם המכרז החדש של משרד הבריאות לשירותים גריאטריים
פוגע או משפר את מצב האשפוז הגריאטרי בישראל?

לדיון בסוגיה כנסו כאן 

 

מה לבחור – שכר דירה או אוכל? תרופות או מזגן? ביגוד או תרבות?
כאשר אצל חלק מהקשישים ההוצאות רק עולות ועולות -האם יש לנו הכלים להתמודד עם גל העוני העומד לפתחנו?האם המדינה תעמוד מנגד כאשר אזרחיה הוותיקים,
עולים חדשים-ישנים, ומי שנתנו יד לבנייתהיעבירו את שנותיהם האחרונות בעוני, חולי ובדידות?

עמוד זה הינו עמוד קישור לדיוני משנה בנושאים תעסוקה ופרישה מעבודה וקצבאות. הלינקים לדיוני המשנה מופיעים בצד שמאל