להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מתן גמלה בשירותים

מתן גמלה בשירותים

חובת המדינה להבטיח שהגמלה לה זכאי הקשיש אכן תתורגם לשירות לו הוא זקוק  ועל כן על המדינה לספק את השירות באופן ישיר.
החשש הוא שמתן הגמלה בכסף  עלולה לגרום לשמוש לא יעיל במימושה ולעיתים אף לחשש לניצולה על ידי בני המשפחה למטרותיהם .
גישה זו היא  אחת מאבני היסוד של חוק הסיעוד. לא זו בלבד, אלא שבמשך 30 שנות קיומו של החוק פעלה גישה זו ביעילות מרבית. ואין שום עדות לחוויות שליליות בביצוע החוק עד כה, המחייבות את השינוי הזה.
בעל העמדה : פרופי' יצחק בריק כאן
מתן גמלה בכסף

מתן גמלה בכסף

הגישה הרגילה של המוסד לביטוח לאומי היא  למתן גמלה בכסף כפי שנעשה למשל בקצבאות  הניידות ושירותים מיוחדים ).
גישה  זו טוענת שיש לתת אמון בקשיש ובקרוביו שהכסף אכן יתורגם לעזרה לה הוא זקוק.
ההנחה היא שהקשיש ומשפחתו מבינים טוב יותר את הצרכים ואת הדרך לספוקם ואין למדינה להיות פטרנליסטית בדרך מימוש זכאותו של הקשיש.  גישה זו נבחנה במחקר מקיף שנערך בארה"ב ונמצאה לא רק שלא מזיקה אלא אפילו מייעלת את השירות לזקן.
לאחרונה (פברואר 2018 ) הוגשה הצעת חוק ברוח זו המשנה את המצב הקיים עד היום .
<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%d7%94%d7%a7%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%95%d7%aa/" target="_blank">חזור לדיונים בתחום הכלכלי</a>

חזור לדיונים בתחום הכלכלי

חזרה לנושאים הנידונים באתר במסגרת התחום הכלכלי
תמצית 

באחרונה הוגשה הצעת חוק לשינוי חוק הסיעוד. עיקרי השינוי הם מעבר משלוש רמות
סיעוד כיום לשש רמות סיוע בעתיד, והמרת שעות הטיפול שהמדינה מעניקה לזקוקים
לכך בכסף.

עמדת האגודה היא שיש להותיר את המצב הקיים שבו הקצבאות ניתנות דרך שירותים ולא בכסף .
שינוי המצב הזה עלול להוביל לקריסתם של חלק ממערך השירותים לזקן הניתן כיום (כמו למשל מרכזי היום).
לתיאור רחב יותר של הדיון ראו כאן