Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

מיגור העוני

מיגור העוני

מיגור העוני מחייב שינוי אסטרטגי.

הוא  יכול להיעשות במספר דרכים. למשל, העלאת שיעור הקצבה מעל לגובה קו העוני. או, קביעת סל צרכים שיאפשר חיים בכבוד לזקנים וכל מי שמתחת לסכום זה יזכה להשלמה.

הצעות ברוח זו עלו בתכנית האב שגובשה בועדת פלוסקוב בכנסת או בהצעת התעשיינים .

שיפור המצב

שיפור המצב

העלאת שיעור הקצבה בוצע על ידי הממשלה מספר פעמים בשנים האחרונות ועדיים כ-170,000 זקנים חיים מתחת לקו העוני. כמובן שישנן גם הצעות נדיבות יותר כגון הצמדה לשכר המינימום. כפי שדורשת עתה ישראל ביתנו או כפי שהמליצה ועדת אללוף.

sources

Summary

מפלגת ישראל ביתינו העלתה במו”מ הקואליציוני דרישה להשוואת קצבת הזקנה לשכר המינימום .
המטרה היא צמצום העוני בקרב קשישי ישראל שמגיע כיום לכ 21.8%.

הסוגייה העיקרית שלפנינו היא האם היעד הוא מיגור העוני בקרב הזקנים בישראל או שיפור מצבם על ידי העלאת שיעורי קצבאות הזקנה. ישנן דרכים שונות להשגת כל אחד משני היעדים הללו.

The Edited Issue

 • Udi Lion

  כדי להשתתף בדיון הנכם נדרשים להתחבר עם שם משתמש וסיסמא (ראו בפינה השמאלית העליונה - "כנס" ). במידה ואין ברשותכם… כדי להשתתף בדיון הנכם נדרשים להתחבר עם שם משתמש וסיסמא (ראו בפינה השמאלית העליונה - "כנס" ). במידה ואין ברשותכם שם משתמש - אנא הרשם כאן (צפיה בדעה במקור)
 • Udi Lion

  קצבאות אוניברסליות או דיפרנציאליות ? קצבאות אוניברסליות או דיפרנציאליות ? (צפיה בדעה במקור)
 • הקשר
  Editor

  אין שום דבר יותר חשוב במדינת רווחה מאשר זכויות אוניברסליות, ואין מדינת רווחה בלי זכויות אוניברסליות. הקושי הכי גדול שאנחנו מתמודדים איתו… אין שום דבר יותר חשוב במדינת רווחה מאשר זכויות אוניברסליות, ואין מדינת רווחה בלי זכויות אוניברסליות. הקושי הכי גדול שאנחנו מתמודדים איתו הוא הגישה העקרונית לפיה הזכויות של הזקנים הן לא זכויות, אלא הן צדקה - וגם כאן מדברים כל הזמן על הצורך לתת לאנשים עניים, במקום לדאוג לכך, שאנשים מלכתחילה לא יצטרכו להגיע לגיל זקנה כשהם עניים. זו הגישה המאפיינת את ההתייחסות לזקנים בעשרות השנים האחרונות, ועוסקת שוב ושוב בהעלאת קיצבאות השלמת הכנסה, קרי, בזקנים עניים. אני חושבת שאנחנו צריכים פעם אחת ולתמיד, לדבר על העלאת קצבאות הזקנה האוניברסליות, אלה שמגיעות לכל אדם שעבד במדינת ישראל, לכל אדם שחי במדינת ישראל והגיע לגיל הזקנה - כזכות ולא כחסד.
  (הציטוט לקוח מפרוטוקול מתוך ישיבת וועדת פלוסקוב 2018)
  (צפיה בדעה במקור)

Main Sources