להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

סוגיית העוני | מקורות

דיוני כנסת במצב העוני

ישיבת ישום המלצות דוח הועדה למלחמה בעוני  בקרב אוכלוסיית הקשישים
– 30/5/2016  כאן

ישיבת הועדה בניית תכנית אב לאומית : סיכום פרק העוני
בקרב אזרחים ותיקים בישראל 7.5.19 – כאן

 

מקורות אחרונים

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל