להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94-%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/" target="blank">מצלמות אבטחה</a>

מצלמות אבטחה

לאחרונה נחקק חוק המחייב התקנת מצלמות אבטחה במסדרונות ובחדרים בבתי אבות סיעודיים.
האם זו הדרך הנכונה למנוע התעללות בקשישים? האם יש חלופות ?

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D/" target="blank">עובדים זרים</a>

עובדים זרים

העובדים הזרים הם חלק בלתי נפרד מעולמנו המזדקן.
הם נמצאים בבתי האבות, במרכזי היום, בגני השעשועים וברחובות.
בפועל, ובכל יום מחדש, הם המצילים את הזקנים שלנו, דואגים להם ומטפלים בהם.

<a  href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96-%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99/" target="blank">אשפוז סיעודי ארוך טווח</a>

אשפוז סיעודי ארוך טווח

מה צריך לשפר היום בתחום האשפוז הסיעודי בישראל?
כיצד ניתן לתמוך בטיפול הביתי ולהוריד את הצורך באשפוז סיעודי ארוך טווח?

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94/" target="blank">זה מקצוע, זה?</a>

זה מקצוע, זה?

כיצד ניתן לקדם את מעמדם של המטפלים בישראל?
האם רק על ידי הפיכת המקצוע לפרופסיה?

<a title="סיעוד ישראלי" href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/" target="blank">מטפלים סיעודיים בבתי אבות בישראל</a>

מטפלים סיעודיים בבתי אבות בישראל

מאיזה מוצא הפיליפינית שלך?
מרבית המטפלים הסיעודיים אינם ישראלים.
מה גורם לכך: מחסור בכוח אדם, מחסור בתקנים,
או משהו אחר לגמרי?
מה צריך וניתן לעשות בתחום חשוב זה?

<a title="ממוסד לביתיות" href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA/" target="blank">הפיכת מוסד לבית?</a>

הפיכת מוסד לבית?

אוטונומיה, כבוד ומשמעות.

​העולם המערבי מתקדם לקראת תפיסת האדם במרכז. מוסדות סיעודיים מתפקדים כבתי חולים, ולצורך כך מתייחסים אל דייריהם כאל חולים.

יחד עם הרצון למנוע זיהומים ולהביא לטיפול מהיר ויעיל, הייחודיות של מוסדות אלה היא שבהם מתגוררים אנשים חודשים רבים ואף שנים רבות.

אם כך האם עלינו לעודד אווירה של בית, חום, חפצים אישיים וקשרים בין אישיים?

<a title="ממוסד לביתיות" href="http://gerontology.sugia.net/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-2/?id=4773" target="blank">אמירת אמת לחולה הסופני</a>

אמירת אמת לחולה הסופני

 

האם על הרופא למסור לזקן החולה את כל האמת לגבי מחלתו המסוכנת, או לגלות לו רק חלק מהאמת, או שמא לשקר לו ממש?
ברקע הדברים עומדת שא  לה רגישה אף יותר: אם תגיעו אתם חו"ח למצב שבו תחלו במחלה מסוכנת- האם תרצו לדעת את כל האמת לגבי מחלתכם?

תמצית 
סיעוד הוא אחד ממרכיבי מערכת הבריאות והטיפול בזקנה בפרט, אשר בלעדיו אין המערכת יכולה להתקיים.בשדה זה נרצה לעסוק בסוגיות הקשורות למטפלים הסיעודיים כמו התמקצעות, הגירה, וכוח אדם. בנוסף, יעלה לדיון האשפוז הסיעודי ארוך הטווח (שלושה מושגים טעונים: אשפוז, סיעודי, ארוך טווח), אופיו הביתי לצד הפונקציונלי, ונוכחותן המאיימת של מצלמות אבטחה.למעבר לסוגיות הספציפיות לחצו על כותרותיהן