כנס

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D/" target="blank">עובדים זרים</a>

עובדים זרים

העובדים הזרים הם חלק בלתי נפרד מעולמנו המזדקן.
הם נמצאים בבתי האבות, במרכזי היום, בגני השעשועים וברחובות.
בפועל, ובכל יום מחדש, הם המצילים את הזקנים שלנו, דואגים להם ומטפלים בהם.

<a  href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96-%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99/" target="blank">אשפוז סיעודי ארוך טווח</a>

אשפוז סיעודי ארוך טווח

מה צריך לשפר היום בתחום האשפוז הסיעודי בישראל?
כיצד ניתן לתמוך בטיפול הביתי ולהוריד את הצורך באשפוז סיעודי ארוך טווח?

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94/" target="blank">זה מקצוע, זה?</a>

זה מקצוע, זה?

כיצד ניתן לקדם את מעמדם של המטפלים בישראל?
האם רק על ידי הפיכת המקצוע לפרופסיה?

<a href="http://gerontology.sugia.net/issue/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/" target="blank">לא דיברנו עוד על</a>

לא דיברנו עוד על

קישור לנושאים נוספים בתחום הסיעודי

 
סיעוד הוא אחד ממרכיבי מערכת הבריאות אשר בלעדיו אין המערכת יכולה להתקיים.

בשדה זה נרצה לעסוק בסוגיות כמו הצורך והאפשרות להפיכת מקצוע המטפלים והמטפלות לפרופסיה ,

הבעיות ודרכי ההתמודדות  הכרוכות בהעסקת עובדים זרים ואפשרויות הגיוס וההכשרה של העובדים הישראלים ,

סוגייית האשפוז הסיעודי ארוך הטווח (שלושה מושגים טעונים: אשפוז, סיעודי, ארוך טווח).

למעבר לסוגיות הספציפיות
ראו כאן מצד שמאל