להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

חייבים להעלות את גיל הפרישה

חייבים להעלות את גיל הפרישה

אין ברירה! גיל הפרישה מוקדם מדי ומונע השקעה מספקת בפנסיה, במיוחד לאור הארכת תוחלת החיים והדרישה לשירותי בריאות.

במיוחד חיונית העלאת הגיל לנשים, שכן כרגע קיימת אפליה מול גברים אשר מובילה לעוני מוגבר:

א. בשל צמצום תקופת החיסכון באופן יחסי אל מול גיל הפרישה שלהם

ב. בשל תוחלת חיים ארוכה יותר עם המשמעויות הכלכליות הנלוות לכך

ראו את ניתוחה של נגידת בנק ישראל כאן

אי אפשר להעלות את גיל הפרישה

אי אפשר להעלות את גיל הפרישה

העלאת גיל הפרישה עלולה דווקא להוביל לפגיעה כלכלית חמורה בקרב נשים רבות מבחינת מועד הזכאות לפנסיה.
בין השאר בשל גילנות הגורמת לאבטלה גוברת (אפילו כבר בגילים מוקדמים יותר)

בעיה חמורה במיוחד היא במקצועות המחייבים יכולת פיזית (כמו עבודות ניקיון)
ומקצועות שוחקים (כמו הוראה וגננות) כפי שטוענות חברות הכנסת כאן וכאן  

פרישה מאוחרת אופציונלית

פרישה מאוחרת אופציונלית

יש לאפשר לנשים לפרוש בגיל הקבוע כיום בגלל בעיות ההשתכרות,

מאידך יש לאפשר לנשים להמשיך בעבודתן ולקבוע את הפרישה באופן פרטני לפי רצון ויכולת ולא לפי גיל כרונולוגי.

כפי שטוענת כאן פרופ' רות בן ישראל

תמצית 

עמדת האגודה הישראלית לגרנטולוגיה בעמוד 110

האגודה הציגה את עמדתה בפני הבג"צ ובפני ועדת הכנסת.

סוגיה זו עוסקת בשאלת דחיית הגיל למתן קצבאות, במיוחד לגבי נשים.
לדיון בסוגיה העוסקת בשאלת חובת הפרישה עצמה – ראו כאן