כנס

להשאיר את המצב הקיים

להשאיר את המצב הקיים

העלאת גיל הפרישה תגרום לחסימה העלולה לעכב או
למנוע את ההתקדמות של הצעירים וכן הקושי שעלול להיווצר
בגלל קושי בעת הצורך לפטר עובדים בגין הירידה התפקודית שלהם.
בעיה נוספת היא כי כל העלאה של גיל הפרישה טומנת בחובה
פגיעה בזכאות לפנסיה ולקצבאות להם זכאים הנשים והגברים בהגיעם לגיל הפנסיה

להעלות את גיל הפרישה

להעלות את גיל הפרישה

חלופת ביניים של העלאת גיל הפרישה של נשים וגברים לגיל 70
(כולל השוואת גיל הפרישה לנשים וגברים ) בעקבות הצורך הכלכלי בהגדלת החסכון לפרישה
והשינוי החיובי שחל ביכולות התפקודיות זו הייתה המלצת ועדת נתניהו.
יש להצמיד את גיל הפרישה לעליה בתוחלת החיים,
כך שעם העליה בעתיד יעלה גם גיל הפרישה.
יש צורך בשינוי דיפרנציאלי בפרישה מעבודה לגבי מספר מקצועות
שוחקים בהם מומלץ להשאיר את גיל הפרישה ללא שינוי.

לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל

לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל

יש לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל כפי שהיא קיימת כיום
ולהמירה בפרישה תפקודית מודרגת לפי רצונו של העובד .
ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה תפקודית של יכולתו הפיסית והמנטלית.
כפי שהוצע בועידת מדריד ובג"ץ הפרופסורים.>

הצעה זו נובעת מהנימוק הדמוגרפי והכלכלי
של הגידול המשמעותי שחל בתוחלת ואיכות החיים
הגורם גם לרצון להמשיך לעבוד (מה שגם יגרום למצב כלכלי, בריאותי ואיכות חיים טוב יותר)
יש אפשרות להסיר רק את החובה לפרוש מבלי לשנות את הגיל הקובע לגבי תשלומי הקצבאות והפנסיה.

 

אנשים רבים רוצים ויכולים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה הפורמלי הקיים כיום, בין אם זה משום שהם זקוקים להשלמת הכנסה, ובין אם זה בשל רצונם להמשיך ולהיות פעילים ולהרגיש שהם ממשיכים לתרום למשפחתם, לקהילה, למשק ולחברה.

העובדה שאנשים לא יכולים להמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה, למרות שרבים מעוניינים בכך, יש בה משום אפליה. הזכות לעבוד היא זכות יסוד בעלת ערך מוסרי, חברתי וכלכלי ואין למנוע אותה מאדם כלשהו בגין גילו.

להמלצות האגודה לגבי גיל הפרישה ראו כאן 

לדיונים נוספים בשדה הכלכלי כנסו כאן