כנס

האם באמת בשביל כבוד צריך לעבוד?

האם באמת בשביל כבוד צריך לעבוד?

ככל שהאדם מזדקן, כך הוא  תורם פחות לחברה ולכן החברה יכולה לוותר עליו, על דעתו ועל כבודו. הטכנולוגיה מתקדמת וכך גם החברה. אין לנו זמן לאלו אשר נותרים מאחור
מה נשאר ממצוות "והדרת"?

מה נשאר ממצוות "והדרת"?

זקן הוא אדם אשר ממשיך לגדול, ממשיך ללמוד ואשר ממשיך להתקיים בו פוטנציאל. עלינו ללמוד מניסיון חייו ולכבד אותו ואת מורשתו כפי שהיה נהוג בתרבותנו.
 

הזקנים נתפסים לא פעם כמסכנים וחלשים, שאין להתחשב בדעתם. יש לשנות תפיסה זו מהיסוד. עלינו להבהיר לעולם כי זקנים הם ציבור שווה זכויות. אל לנו להפלות אדם בשל גילו, מצבו הגופני או הקוגנטיבי.