כנס

הנתונים הבסיסיים

הנתונים הבסיסיים

על פי נתוני הלמ"ס 42% מתושבי ישראל בני 75 ומעלה סובלים מבדידות.
בשכבת הגילאים 65-74 כ-32%
מדווחים על בדידות.
הבדידות נובעת בין השאר מהתאלמנות,
מרחק מהילדים, מחסור בקהילה וכן פרישה מהעבודה וחוסר תחושת שייכות.
האם החברה יכולה בכלל לעזור?

האם החברה יכולה בכלל לעזור?

בדידות היא תחושה סובייקטיבית, ולכן אין לחברה  דרך לעזור ליחיד.

האם החברה צריכה לקחת אחריות על קשישים בודדים?

האם החברה צריכה לקחת אחריות על קשישים בודדים?

על החברה לקחת אחריות על אותם קשישים בודדים . זוהי המחלה הקשה ביותר של המאה ה21, והיא הורגת.

 

סוגיית הבדידות כוללת בתוכה התמודדות עם מספר אתגרים:

  • הפרישה מהעבודה מכילה בתוכה מעבר מאורח חיים פעיל לאורח חיים מתון (במקרה הטוב), מסדר יום קבוע לשגרה חדשה ולא מוכרת הכוללת בתוכה זמן עצום של פנאי. גם המעגלים החברתיים מתחילים להצטמצם.
  • התרופפות הקשר, לא רק הפיסי, בין הילדים להורים המזדקנים משפיע גם הוא.
  • עם ההתאלמנות  בן או בת הזוג נותרים לבד בבית. כל מה שנהגו לעשות ביחד כבר לא אפשרי. אין אפילו מי שישמע או יגיב להערה סתמית. הבית ריק. האלמן/ה נשאר/ת לבד במשמעות הכי בסיסית של המילה.
  • ועוד לא אמרנו כלום על השיקול הכלכלי שמשחק תפקיד בהחלטה האם להשתתף או לא בפעילות חברתית, או על ירידה בתפקוד עקב מגבלה פיזית או מנטאלית המובילה לחוסר יכולת לעשות פעולות שסייעו לזקנים בקשר עם החוץ.