Login
In order to get your User name and Password
Register here

עמוד חכם

Udi Lion

Udi Lion

Economic Issues

השלכות הזדקנות האוכלוסיה על המציאות הכלכלית

אתגר הבדידות

מהי הדרך להתמודדות עם הבדידות?

סוגיית העוני

האם וכיצד? מאבק למיגור העוני או פעולות לשיפור המצב?

מצלמות אבטחה

האם וכיצד לאפשר מצלמות אבטחה במוסדות סיעודיים?

דיור

מה עדיף - דיור מוגן או דיור בקהילה?

האמנם משבר?

האם העלייה בתוחלת החיים פירושה בהכרח משבר כלכלי עבור הדור השלישי ?

קצבאות סיעוד

האם עדיף קצבאות – בעין או בכסף?

התחום הסיעודי

דיונים באתגרי הסיעוד השונים

ללמוד מהעולם

מהן התוכניות הפועלות כיום בעולם

תעדוף הנושאים לתכנית האב

מה הנושאים הקריטיים לביצוע התכנית?