להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עמוד חכם

עורך

עורך

דיונים בתחום הסיעודי

סוגיות העוסקות בחלופות הסיעוד , המטפלים ועוד

דיונים בתחום הכלכלי

השלכות הזדקנות האוכלוסיה על המציאות הכלכלית

דיונים בתחום החברתי

האתגרים בהתמודדות עם הצרכים התרבותיים והחברתיים

קורונה – ניהול משבר

סוגיות העוסקות בהשלכות מגפת הקורונה על מציאות החיים של האוכלוסיה המבוגרת

קורונה – משבר בתי האבות

מדיניות הממשלה ומשרד הבריאות בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בבתי אבות.

קורונה – היבטים כלכליים

ההשלכות הכלכליות עקב מחלת קורונה בדגש על אוכלוסיה המבוגרת

התמודדות עם הבידוד

יוזמות מהשטח ודרכי התמודדות מהשטח בנושאים: תמיכה כלכלית, תמיכה חברתית, תמיכה נפשית

קורונה – מדיניות

בחינת מדיניות והחלטות הגופים האחראים במשבר הקורונה

ביטויי גילנות בעידן הקורונה

האם אין ברירה להפעיל את קרטריון הקורונה בתקופה זו

קורונה- יוזמות נוספות

עוד דרכי התמודדות מהשטח