להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עמוד חכם

עורך

עורך

זקנה להט"בית – השתלבות מול ייחודיות

האם יש לפתח שירותים ייעודיים נפרדים או לשלב בקהילה?

דיונים בתחום הסיעודי

סוגיות העוסקות בחלופות הסיעוד , המטפלים ועוד

דיונים בתחום הכלכלי

השלכות הזדקנות האוכלוסיה על המציאות הכלכלית

דיונים בתחום החברתי

האתגרים בהתמודדות עם הצרכים התרבותיים והחברתיים

משיעבוד (הנעורים) לחירות

האם להראות או להסוות אותות הזֽקנה ?

קורונה – ניהול משבר

סוגיות העוסקות בהשלכות מגפת הקורונה על מציאות החיים של האוכלוסיה המבוגרת

קורונה – משבר בתי האבות

מדיניות הממשלה ומשרד הבריאות בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בבתי אבות.

קורונה – היבטים כלכליים

ההשלכות הכלכליות עקב מחלת קורונה בדגש על אוכלוסיה המבוגרת

התמודדות עם הבידוד

יוזמות מהשטח ודרכי התמודדות מהשטח בנושאים: תמיכה כלכלית, תמיכה חברתית, תמיכה נפשית