Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

The Discussion

תמיכה כלכלית

x

עובד אשר פוטר מעבודתו או הוצא לחל”ת וגילו מעל 67, אינו זכאי לקבלת דמי אבטלה. לאור זאת, גובשו מספר מתווים להקלה מעטה על הקושי שנוצר בתקופה הנוכחית.

לדוגמא, מי שהוצא לחל”ת ביוזמת המעסיק וגילו מעל 60, זכאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין מלאים.

אישה בין הגילים 62-67 זכאית לדמי אבטלה או לקצבת זקנה, הגבוה מביניהם.

עובד שהוצא לחל”ת וגילו מעל גיל 67, יכול להגיש בקשה לביטוח הלאומי לקבלת מענק חד פעמי של 1,000-4,000 ש”ח.

לעיון בכל ההטבות- אתר “כל זכות”

מענק לבני 67 ומעלה

מענק לבני 67 ומעלה

3 Replies
 • x

  זו אפליה ואי צדק משוע.  ההחלטה הנוכחית של מתן מענק היא מעשה חסד ולא מהלך של זכות? לא יתכן שלאדם מעל גיל 67 לא תהינה אותן הזכויות לקבלת דמי אבטלה של מי שהוא מתחת לגיל זה. אין לקשור את מתן דמי האבטלה בגילו של האדם, במיוחד בתקופה זו שבה אנשים בגילים המבוגרים הם בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר.

  יצחק בריק

 • x

  הבעיה היא שמדיניות הביטוח הלאומי לאורך שנים היא שאין כפל קצבאות .
  אנחנו מכירים את זה לגבי קצבת הנכות של מי שמגיע לגיל הפנסיה.

  ברור שיש מקרים , כמו עכשיו שזו מדיניות בירוקרטית אטומה

   

  תמיכה

  Udi Lion

 • x

  כל מדיניות ניתנת לשינוי. היכן הצדק?

  יצחק בריק

x

רשות המיסים ריכזה מסודר מאוד עם קישורים לגופים שנותנים סיוע בכל מיני תחומים. כלכלי, בירוקרטי וכל מיני
וקישורים למוסדות השונים.pdf

יהודית לוי

Contents

תמיכה כלכלית

לקריאה

תמיכה חברתית

לקריאה

תמיכה רגשית

לקריאה

משבר בתי  האבות

לקריאה

Last Posts

user profile image
Udi Lion
29.03.2020 15:35

תכון משבר בתי האבות

user profile image
motikleinmen
25.03.2020 14:18
הקורונה תישאר איתנו לעוד זמן לא ידוע. גם הזקנים, כנראה.
למה שלא נלמד מהעבר ונתקן?
למפות את הזקנים בכל קהילה, הבודדים, העריריים, המבקרים או גרים במסגרות ייחודיות להם, כגון בתי קשיש, בתי אבות, מחלקות גריאטריות, פרלמנטים ועוד.
כל קהילה תקבל אחריות, ובצידה משאבים לאומיים, ללוות ולמגן, להתאים פתרונות לנסיבות, כי הכי פשוט זה לסגור את הקשישים בבתיהם, ולהמתין שהבעיה תיעלם מאליה, כדרך הטבע.

Participants