להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מצלמות אבטחה | מקורות

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (4)

החוק להצבת מצלמות

ניסיון למצא איזון בין הצורך בהגנה מפני התעללות להגנת הפרטיות
המשך

הזכות לפרטיות

מתוך אתר "כל זכות"
המשך

ספריה דיגיטאלית (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

רשתות חברתיות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ספרות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מחקרים ומקורות אקדמיים (2)

פתרונות להתעללות – לא רק משפטי

הפתרונות למצוקת הזקן בישראל - לא רק על בית המשפט עמרישגב ירון קוסטליץ
המשך

מהתקשורת (3)

המלחמה בהתעמרות בקשישים היא האחריות של כולנו

מצלמות אבטחה ומבחני אישיות למטפלים הם בסיס לביטחון של הורינו
המשך

תחקיר ערוץ 2 – התעללות בבית אבות בחיפה

תיעוד וחשיפה של התעללות בבית אבות
המשך

מקורות מהשטח (1)

טיפול "טכנולוגי" ביפן

חברות רובוטיקה צופות צמיחה יפה בתחום של רובוטים-מטפלים, בעיקר לאוכלוסיית הקשישים הגדולה במדינה
המשך

מקורות תרבותיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מידע ונתונים (2)

הגורמים להתעללות בזקנים

ד"ר שרה אלון מציגה מאפייני מתעללים והגדרות
המשך

הצבת מצלמות במקום העבודה

התקנת מצלמות במקום העבודה והזכות לפרטיות של עובדים - מתוך אתר "כל זכות"
המשך