להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

התחום הסיעודי | מקורות

חיים מבפנים – מוסיקה

סרטו של דן כהן Alive Inside – מוסיקה כטיפול בדמנמציה

הלוחם למען תכנית לאומית להכנסת מוזיקה ככלי טיפולי מערכתי
להתמודדות מרכזית עם אבדן זכרון וזהות.

Michael Rossato-Bennett 2014

מקורות קרובים

Avatar

אשפוז סיעודי בסל הבריאות

הצעה לסדר בכנסת : ח"כ שלי יחימוביץ'

Avatar

השלכות קיצוץ שכר המטפלים

ארנון אלחנני The Marker 20.4.2017