Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

“זה לא אנחנו, זה הם – הזקנים”

“המגפה הזו מעצימה את התופעות שאנחנו כבר מכירים. פתאום המוות

נכנס לנו לסלון”, אומר פרופ’ ישראל (איסי) דורון, ראש המרכז לחקר ולימוד

הזקנה באוניברסיטת חיפה. “אנחנו ממש תחת סוג של התקפת טרור. והתגובה

שלנו היא להרחיק את זה מאיתנו – רגע רגע, זה לא אנחנו, זה אותם הזקנים,

הקבוצה הערטילאית והאמורפית. מצד אחד, זה מקל עלינו להתמודד, אבל גם

דוחק בנו להרחיק מאיתנו הבריאים את אותם הנגועים ברי הסיכון.”

משבר הקורונה חושף את מה שדורון וגרונטולוגים נוספים טוענים כבר שנים –

החברה שלנו גילנית, כלומר מפלה לרעה אנשים על בסיס גילם. וכדי להתמודד

עם התופעה הזאת, עלינו קודם כל להכיר בכך.

לקריאת הכתבה

 

linked Issues

Related Sources