להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

סוגיית העוני | מקורות

מחקר של הקרן לידידות

הקרן לידידות קיימה בשנתיים האחרונות מחקר מקיף בהובלת יעל שבבו ממכון המחקר ERI, שבו נבדק מצבם החברתי והכלכלי של קשישים מעוטי הכנסה בגיל 80־95 המטופלים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים. אחוז הקשישים העניים בישראל הוא עדיין הגבוה במדינות המערב, והוא עומד על כחמישית מהאוכלוסייה המבוגרת.

הקשישים התבקשו לספר על המחסור או הקושי שלהם בתחומים החברתיים והרגשיים, ונשאלו אם נאלצו לוותר על צרכים חומריים שונים מטעמים כלכליים. מהנתונים עולה שבקרב הקשישים אשר סובלים מקשיים כלכליים, רבים נאלצים לוותר על צרכים בסיסיים, ושיעור ניכר מהם סובלים ממחסור בתחומים רגשיים וחברתיים. 41% מהקשישים מוותרים על עזרים רפואיים כמכשיר שמיעה או משקפיים, 38% מוותרים על חימום או קירור ביתם ו־19% דיווחו כי הם מפגרים בתשלום חשבונות. המחקר כלל מדגם של 449 קשישים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, המקבלים סיוע חודשי מהקרן לידידות.

קיראו עוד כאן

מקורות אחרונים

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל