Login
In order to get your User name and Password
Register here

סוגיית העוני | Resources

תרופות או קורת גג

דו"ח הוועדה למלחמה ומיגור העוני בקרב קשישים חושף מציאות קשה

"אני עבדתי כל השנים, אני מקבלת 1,530 ש"ח קצבת זקנה ועוד 1,300 פנסיה." אמרה אתמול (שני) סמירה סניון, פנסיונרית, לחברי הכנסת בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. "אני גרה בחדר אצל בן-אדם, משלמת שכר דירה, חשמל, מים הכל. עבדתי כמטפלת מוסמכת, ואני לא זכאית לסיוע מהמדינה לשכר דירה, בנוסף אני מוציאה 1000 ש"ח בחודש על תרופות.

Related Sources

Avatar

הצעת תכנית האב

אחד מכל שישה זקנים הוא עני .

Avatar

מסקנות ועדת אלאלוף

המלצות לשיפור מצב הקשישים העניים בישראל