להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

תעדוף חולים בתקופת הקורונה

בחודש אפריל פרסמה וועדה, נייר עמדה ובו קווים מנחים לתעדוף חולים קשים. ממסמך זה ניתן להבין אילו קבוצות אוכלוסייה יקבלו תעדוף נמוך יותר בגישה למשאבי בריאות.

פניות הרבות, ובכלל זה פנייתו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא רגיש זה הובילו להתערבות משרד המשפטים בנושא ודרישה להתייחסות משרד הבריאות.

בעקבות פניה זו, משרד הבריאות הבהיר כי בכל הנוגע לנייר העמדה המתייחס לשימוש בקריטריון תפקוד האדם בתעדוף חולים בתקופת הקורונה, לא הייתה כל כוונה להפלות אנשים עם מוגבלות. קביעת הקדימות בטיפול רפואי מבוססת על בסיס הבדלים רפואיים הנוגעים להצלחת הטיפול וסיכויי ההישרדות של החולה ומתייחסת למצב חירום בלבד (כאשר יש מחסור במענה רפואי).

בנוסף על הבהרה זו, המליצה וועדה עצמאית על הכנסת תיקונים לנייר העמדה, הכוללים הבהרות בנוגע לאיסור אפליה מחמת מוגבלות.

תיעדוף חולים בתקופת קורונה – מענה לעו"ד רוני רוטלר ואביבית ברקעי אהרונוף 090720 (1)[2]

סוגיות קשורות

מקורות קרובים