Login
In order to get your User name and Password
Register here

Health Issues | Resources

תמיכה באימוץ המודל השבדי – פרופ’ אודי קמרון

כאשר בודקים את גישת “חיסון העדר” אל מול סגר רואים כי הן

בשבדיה שנקטה בחיסון עדר והן בבריטניה שהטילה סגר, היו

מספר דומה של מתים למיליון נפש. מכאן כי סגר לא הכרחי וניתן

לפתוח את המשק וליצור שרשראות חסינות.

על אנשים מבוגרים לעטות מסכות, להישאר בבתים ולהקטין מגע.

לצפייה בדבריו של פרופ’ אודי קמרון

Related Sources

Avatar

הזדקנות במקום

אסטרטגיית ההזדקנות הנשענת על הגישה האקולוגית -קהילתית:. אסתר יקוביץ

Avatar

עזרה למי שרוצים למות

הדילמה האתית : ד"ר אליזבט גולדוין