להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

שימוש בלחצן מצוקה

במחקר שבדק עמדות של זקנים על טיב ויעילות השימוש בלחצני מצוקה בסביבה הביתית,

נמצא שלא סופקו למטופלים לחצני מצוקה לבישים (כמו צמיד), מידת ההדרכה על מועדי שימוש מתאימים הייתה מעטה, וכן שב20% ממצבי החירום לא נעשה שימוש בלחצן המצוקה.

יחד עם זאת, הלחצנים נתפסים כיעילים, ולכן ההמלצה של החוקרים היא לייעל את מידת הרגישות והנראות של לחצני מצוקה לבישים, ולהקפיד על הדרכה נאותה של המשתמשים על מנת להביא למקסימום שימוש איכותי בלחצנים בסביבה הביתית.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים