Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

קשישים זה לא סיכון

הנגיף מסוכן, גם הבדידות. אבל הדימויים שלנו על זקנים מסוכנים לא פחות.

מגפת הקורונה מאיימת לשנות את האופן בו אנו תופסים את הזִקנה ולהפוך

את הקשישים כולם, ללא קשר למצבם הבריאותי, לקבוצת סיכון ותו לא

לקריאת הכתבה

 

Related Sources

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית