Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

קריאה לאימוץ המודל השבדי – ד”ר אמיר שחר

בישיבה אשר נערכה ב-7/9/20 בוועדה המיוחדת לענייני נגיף הקורונה בכנסת נשמעו קולות

מהשטח ומהאקדמיה אשר תומכים באימוץ המודל השבדי. לטענתם, סגר הוא לא הפתרון

להתמודדות עם הנגיף אלא השגת “חיסון עדר”.

ד”ר אמיר שחר, מנהל חדר המיון בבית חולים לניאדו טוען כי סגר הוא לא אמצעי יעיל לבלימת

המגפה, היות וסגר לא סיים את המגפה אלא רק בלם אותה. בנוסף, התמותה מנגיף הקורונה נמוכה

מאוד ומקבילה לתמותה משפעת, על כן אין לחשוש יתר על המידה מהמגפה. לדבריו אין איום ממשי

על מערכת הבריאות מנגיף הקורונה.

לצפיה בדבריו של אמיר שחר