להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

קצבאות סיעוד | מקורות

קצבת זקנה

הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו,
בחיק משפחתו ובתוך הקהילה.
לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית,
וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (
להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב),
או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.

לתנאי זכאות ומידע נוסף באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

מקורות אחרונים

Avatar

חוק הסיעוד

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, סעיף 224

Avatar

כסף במקום טיפול סיעודי?

רק יגביר את הנטל על המשפחות - יצחק בריק 12/2/18