Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

קצבאות הקשישים

“לא מדובר במגזר פוליטי, לאומי, מגדרי או דתי מצומצם, אלא בקבוצה שכוללת את כל מרכיבי החברה הישראלית — דתיים, חילונים, יהודים, ערבים, נשים, גברים, עולים ותיקים, שכירים ועצמאיים — ומדובר בבעיה שתלך ותחריף ככל שתוחלת החיים מתארכת”.

ההצעה של ארגוני המעסיקים והתאחדות התעשיינים להעלות את קצבאות הקשישים- מזימה כלכלית בדמות פילנתרופיה? לא בהכרח.

לכתבה המלאה בדה – מרקר 01.12.2017 כאן

linked Issues