Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

קואליציה למען בתי האבות

אתמול פורסם ב”ישראל היום” כי ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות ד”ר ורד עזרא
תחליף את מנהל בית החולים איכילוב פרופ’ רוני גמזו בטיפול בבתי האבות. אולם הארגונים,
“משפחות הקשישים בבתי האבות והדיור המוגן” ו”הצילו את הורינו”, והמפעילים החליטו
על הקמתה של קואליציה שתדרוש את התערבותו של ראש הממשלה במינוי פרויקטור חיצוני
כמחליפו של פרופ’ גמזו, לצד הקצאת משאבים והקניית סמכויות ליישום התוכנית.
בקואליציה חברו ארגוני המשפחות לא.ב.א – איגוד בתי האבות והדיור המוגן, ולעמותה לגריאטריה.

להמשך קריאה לחצו כאן