Login
In order to get your User name and Password
Register here

Economic Issues | Resources

ציבור הזקנים בישראל בצל הקורונה: בעיות עיקריות ודרכי התמודדות

טרום משבר הקורונה, הזקנים בישראל סבלו משלל מצוקות כמו בדידות,

עוני ואלימות. אלה החריפו מאז התפרצות המגיפה. בימים אלה אנשים

זקנים רבים מדווחים על קשיים ברכישת מזון וציוד ביתי בסיסי. בנוסף,

הפנסיות וקצבאות הזקנה הדלות, שזקנים רבים תלויים בהן לקיומם,

נשחקו בעקבות העלייה החדה במחירים. כתוצאה מכך, חלק מהזקנים

העניים הגיעו בשבועות האחרונים למצב של קריסה וחוסר אונים קיומי.

המסמך מתבסס על דיווחים מהשבועות האחרונים ובוחן את השפעת

המגיפה על האוכלוסייה המבוגרת בארץ בחמישה תחומים – עוני,

בדידות, נגישות לטכנולוגיה, תפקוד יומיומי ובתי אבות ודיור מוגן,

תוך הצעת פתרונות לבעיות שהמשבר עורר.

לקריאת נייר עמדה, ציבור-הקשישים-בישראל-בצל-הקורונה

Related Sources

Avatar

הגיל השלישי כמנוע פיננסי

פרופסור ישראל איסי דורון

Avatar

1.5 מליארד לסיוע לקשישים

26/11/2017 | יובל אזולאי | "גלובס"