להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

פרוטוקולים מדיוני הכנסת

הצעה לסדר :התמודדות המדינה עם תופעת הבדידות בקרב האזרחים הוותיקים (ועדת פלוסקוב) כאן

ועדת המשנה לעניין קידום מעמד הקשיש: בעיית הבדידות בקרב קשישים   כאן

 

סוגיות קשורות

מקורות קרובים