להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

עריכת תכנית לביטוח סיעודי

הוראות לעניין עריכת תכניות ביטוח סיעודי. מטרתן הבטחת כיסוי סיעודי סביר למבוטח, והן מתייחסות בין היתר לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי, לאופן מכירת פוליסה, ולעקרונות הנוגעים לפרמיה.

הליבה העקרונית מתייחסת לביטוח הסיעודי כאל מוצר ארוך טווח שיש להבטיח את זמינותו לרוכש גם שנים לאחר עריכת ההסכם המקורי.

שנים לאחר פרסום המסמך, בוטלו כל הביטוחים הקבוצתיים הקיימים ונקבעו הוראות לביטוחים קבוצתיים במתכונת חדשה לחברי קופות חולים.

ב2017 פורסמו תיקונים נוספים המפורטים במסמך שלהלן. עיקרם קביעת ההבדל בין ביטוח סיעודי פרטי לבין ביטוח קבוצתי לחברי קופות חולים בסוגיות כגון תקופת ביטוח, תנאים לחידוש פוליסה, הפסקת ביטוח, מעבר בין חברות.

בנוסף התווספו הוראות לגילוי נאות למבוטח ברכישת פוליסה קבוצתית.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים