Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

עלייה במספר האנשים שהולכים לעולמם מבלי שאיש יודע

אחת מתוצאות הלוואי המחרידות של הקורונה: בתקופת המשבר נחשפו ממדיה

של תופעה שבשבועיים האחרונים הגיעה לשיא – אנשים בודדים שנפטרים בלי

שאף אחד יודע, וגופותיהם מתגלות רק ימים ארוכים, ולפעמים שבועות, לאחר מותם.

להמשך קריאה