להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

אתגר הבדידות | מקורות

סיכום מחקרים על בדידות

מתוך תכנית אב לאומית בנושא זקנה:

'במחקר שבוצע במסגרת פרויקט SHARE התבקשו הנחקרים לדווח על הרגשת בדידות בשבוע שקדם לסקר. המדינות שבהן דווח על הרגשה כלשהי של בדידות ברמה גבוהה היו ישראל (48%), איטליה (47%) וצרפת (45%). התוצאות היו בשיעורים נמוכים יותר כאשר המשתתפים נשאלו על הרגשת בדידות תדירה ("כמעט כל הזמן", "רוב הזמן") – 15% בישראל ובצרפת.

לפי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס, בשנים 2013-2015 חשו בדידות לעיתים קרובות או לפעמים 43% מבני 75 ומעלה ו-36% מבני 65 ומעלה, ואילו בקרב כלל האוכלוסיה שיעורם של מי שחשו בדידות לפעמים או לעיתים קרובות היה רק ל-26%. מדובר אפוא באחת הבעיות הקשות המאפיינות את תהליך ההזדקנות, והיקפה מחייב התמודדות נרחבת.'

מקורות קרובים

Avatar

Positive Ageing

Liora Bar Tov , Ruth Malkinson 2014