Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה – ניהול משבר | Resources

נוהל ביקורים במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות

במסגרת מבצע ״מגן אבות ואמהות״ הנחה פרופ’ רוני גמזו לגבש בדחיפות נוהל ביקורים

במסגרות לקשישים ולאנשים עם מוגבלויות, זאת במטרה לחזק את  הקשר בין השוהים

והמאושפזים במערך הגריאטרי לבין משפחותיהם.

לנוהל ביקורים לחצ/י כאן