להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מחדל הביטוח הסיעודי | מקורות

משבר הביטוח הסיעודי

ב2007 ערך אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביקורת בחברות ביטוח שונות, אשר התמקדה באופן ורמת יישום תקנות מחייבות בפוליסות הביטוחים הקבוצתיים. הוראות הדין התמקדו בגילוי נאות, בהגדרת מקרי ביטוח, בהגדרת פרוצדורות רפואיות ועוד.

הליקויים שנמצאו הוגדרו כחמורים, ומפורטים במסמך להלן:


המסמך פורסם בינואר 2010. בעקבותיו, ולצד ביטול פוליסות הביטוח הקבוצתי הקיימות ב2011, התגבשה ההבנה שיש להקשיח לא רק את רמת הפיקוח, אלא גם לקבוע הגבלות בדבר תנאי הפוליסות, זאת לשם הבטחת יציבות חברות הביטוח בעתיד.

על כן, ב2011 יצא מסמך לדיון בנושא תמחור פוליסות ביטוח. מטרת המסמך היא לדון בהצעות שונות למתווה אחיד לתמחור הפוליסות. (גם עיקרי התגובות מפורטות במסמך- סעיף 5):