Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

מקרי ההתעללות בקשישים

משרד הרווחה: עלייה של 17% במקרי התעללות בקשישים.
בשנת 2016 התקבלו 5,876 דיווחים על מקרי התעללות פיזית,
נפשית וכלכלית וגם מקרי הטרדה מינית.

עוד עולה מהנתונים כי חלה עלייה של 20% בדיווח מקרי פגיעה מינית באזרחים ותיקים,
עיקרם בידי מטפלים ובני משפחה, שהסתכמו ב-102 מקרים מדווחים.
סה”כ טופלו בשנה החולפת 5,876 דיווחים על מקרי התעללות והזנחה.
מרבית הדיווחים התקבלו ממטפלות לפי חוק הסיעוד, מבתי חולים, משכנים, ומהקורבנות עצמם.

שירותי הרווחה הגישו בשנה שנבדקה 580 תלונות למשטרה בעקבות דיווחים
על הזנחה או התעללות בקשישים חסרי ישע.
כמו כן הופעלו 174 צווי בית משפט על פי חוק הגנה על חוסים,
המורים על הוצאה מחזקת המשפחה והשמה במסגרת חוץ ביתית.

להמשך הכתבה באתר MAKO>>

 

 יונה לייבזון | חדשות 2 | 18/07/17 

linked Issues