Login
In order to get your User name and Password
Register here

תפקוד אישי ציבור במגבלות גיל | Resources

“מעל לחוק (הפרישה)”

בגיל 90 פרס עובד במלוא המרץ כדי לקדם רעיונות שונים בתחום המדע, מארח אזרחים, יוצא לסיורים ומנסה לסייע בתחום המדיני והביטחוני.

לכתבה המלאה לחצו כאן.

Avatar

דרישה לבדיקה תפקודית למכהן במשרה ציבורית

הדוגמה של השר בר-לב, כתבה באתר חדשות 14