להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דיונים בתחום הסיעודי | מקורות

מעבר למצלמות

אחד מכל חמישה זקנים חשוף להתעללות,
ועם זאת המודעות לתופעה נמוכה
מה היקף התופעה? מהם מאפייניה? ומי נמצאים בסיכון הגבוה ביותר?

פרופ' יצחק בריק יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה אומר
כי המדינה חייבת להגביר את המודעות הציבורית לבעיה
ולהבין שהתעללות היא לא רק אלימות פיזית:
"כ-8% ממקרי ההתעללות הם בצורה מילולית ונזקן לא קטן מזה של צורות התעללות אחרות,
כגון התעללות כלכלית והתעללות פיסית."
בריק הוסיף כי "יש לדאוג לכך שבכל מחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות
תהיה יחידה מיוחדת ומיומנת למניעה וטיפול בתופעות של התעללות והזנחה של זקנים.
יש לפעול להעלאת המודעות הציבורית לבעיה ולהבטיח דיווחים על כל מקרה של חשד להתעללות."

להמשך הכתבה באתר דבר ראשון>>

 

טל כרמון 15.6.16, דבר ראשון

מקורות אחרונים

Avatar

הסיעוד בישראל

המצב המשפטי הנוכחי, המוצע והרצוי - שני חסון