Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

מעבר למצלמות

אחד מכל חמישה זקנים חשוף להתעללות,
ועם זאת המודעות לתופעה נמוכה
מה היקף התופעה? מהם מאפייניה? ומי נמצאים בסיכון הגבוה ביותר?

פרופ’ יצחק בריק יו”ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה אומר
כי המדינה חייבת להגביר את המודעות הציבורית לבעיה
ולהבין שהתעללות היא לא רק אלימות פיזית:
“כ-8% ממקרי ההתעללות הם בצורה מילולית ונזקן לא קטן מזה של צורות התעללות אחרות,
כגון התעללות כלכלית והתעללות פיסית.”
בריק הוסיף כי “יש לדאוג לכך שבכל מחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות
תהיה יחידה מיוחדת ומיומנת למניעה וטיפול בתופעות של התעללות והזנחה של זקנים.
יש לפעול להעלאת המודעות הציבורית לבעיה ולהבטיח דיווחים על כל מקרה של חשד להתעללות.”

להמשך הכתבה באתר דבר ראשון>>

 

טל כרמון 15.6.16, דבר ראשון

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית