Login
In order to get your User name and Password
Register here

Social Issues | Resources

מניעת התעללות והזנחה בבית

כיצד נוכל לוודא שהורינו מקבלים טיפול הולם?

הזנחה והתעללות בזקן הזקוק לטיפול
על ידי המטפל העיקרי שלו,
היא תופעה בעלת היקף משמעותי.
כיצד נוכל למנוע זאת ולוודא כי הזקן מקבל טיפול הולם

טיפול בקרוב המשפחה הזקן מטיל עול על כתפיו של המטפל העיקרי
בין אם זה בן משפחה או מטפל בתשלום (מטפל ישראלי או עובד זר) וגורם לשחיקה ותסכול.
הנשיאה בעול זה עלולה להסתיים בתופעה של הזנחת הזקן על ידי מטפלו,
החוסך ממנו את צרכיו הבסיסיים (מזון, תרופות, טיפול רפואי, היגיינה)
או אף נוטש אותו לחלוטין.

במקרים רבים לזקן הסובל מהתעללות והזנחה אין יכולת (פיזית או נפשית)
לדווח על הפגיעה או להתמודד עמה.
כבני משפחתו הדואגים של הזקן,
עלינו לפקוח עיניים על טיב הטיפול שמעניק לו המטפל העיקרי,
ולוודא שכל צרכיו נענים.
גם אם הזקן לא אומר דבר,
סימנים בסביבתו יעזרו לנו לעמוד על טיב הטיפול שהזקן מקבל.

להמשך המאמר באתר “רעות – משפחה מטפלת” >>>

Avatar

אלימות נגד קשישים

כ78% מהתיקים נסגרים - nrg

Avatar

בית אבות

הדיון המוגן כעונש? החמישיה הקאמרית