להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מכרז סיעוד הביטוח הלאומי

מהודעה לעיתונות מטעם המוסד לביטוח הלאומי עולה כי מכרז לשירותי סיעוד ייצא לדרך אחרי למעלה מעשור. עיקרי המכרז (שהיקפו כ-13 מיליארד ₪ לשנה ולפרק זמן של 6 שנים) מכוונים להשבחת שירותי הסיעוד, ותמרוץ המצוינות בטיפול. משקל משמעותי נוסף יינתן להכשרת המטפלות ולבקרה על היקף השירות ואיכותו, זאת באמצעות פיקוח וביקורת משולבים של גופי המוסד לביטוח לאומי, המשרד לרווחה וביטחון החברתי וסקרים שוטפים. כמו כן, צוין כי שכר עבודתן של המטפלות יועלה באמצעות קביעת שכר דיפרנציאלי בהתאם להכשרתן ולמצבו של זכאי הסיעוד. למכרז יתווספו שירותים נוספים לטובת זכאי הסיעוד וביניהם: מערכת ניטור חכמה בבית הזכאי להענקת עזרה בזמן אמת, הרחבת השירותים במרכזים רפואיים ועוד. למכרז צורף מחירון קנסות שעשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים בגין הפרת חוזה, אי מתן שירות לקשיש סיעודי ואי שמירה על תנאי העבודה של המטפלות הסיעודיות.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים