להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מימון וארגון הטיפול הממושך בישראל

המאמר מתאר את חולשות המערכת לטיפול ממושך בישראל, כגון שינויים דמוגרפים משמעותיים ואיתם דרישה גוברת לשירותי סיעוד בקצב שהמערכת כפי שהיא היום לא מצליחה לעמוד בו, ריכוזיות וניגודי אינטרסים בקרב ספקי השירותים, "טרטור" ושיבוש הרצף הטיפולי, עלויות גבוהותיחד עם כיסוי ביטוחי חסר וכו'.

במסמך מונחים קווים לרפורמה שהחוקרים מציעים על מנת לתת מענה לכשלים הבולטים.

היא כוללת ריכוז של מקורות המימון תחת מסגרת פיננסית אחת, והפקדת תפקיד הביצוע והשימוש בכספים בידי רשות נפרדת (או קופות החולים), בנוסף- הגדרת משרד ממשלתי אחד, כאחראי על תקינה ובקרה בלבד, לא ביצוע.

כמו כן, מוצע להחיל כיסוי סיעודי כחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, והמרת חלק מהתשלומים הפרטיים לתשלומי מסים לצורך המימון.

למאמר המלא לחצו כאן

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים