להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מימון האשפוז לסיעודיים

במידה וקשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש –
ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות,
זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
ובהתאם לנהלי משרד הבריאות.

 הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית,
בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו.
גובה ההשתתפות העצמית יהיה עד לגובה העלות המלאה של האשפוז
, על פי התמחור של משרד הבריאות.

לפירוט הקרטריונים והתהליך המלא באתר משרד הבריאות לחץ כאן>

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים